Polityka Prywatności


Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych poprzez stronę terramarket.pl/portal jest P. H. „Krajewscy” K. Krajewska, K. Krajewski s.c., 09-230 Bielsk, Zągoty 31A, NIP 774 298 08 94”

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr tele. 603-519-318, bądź na maila: centrala@terramarket.pl

Dane przetwarzane to zbierane poprzez formularz kontaktowy celem odpowiedzi na kwestię zgłoszoną przez internautę, na podstawie konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust 1 lit b RODO)

Te dane służące do logowania na konto programu TerraKarta celem świadczenie usług związanych z programem TerraKarta, na podstawie konieczność realizacji umowy (Art. 6 ust 1 lit b RODO)

Twoje dane mogą być także udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w celu weryfikacji operacji przetwarzania danych.

Dane zbierane przez formularz kontaktowy przechowywane są przez czas realizacji zlecenia i przez okres wygaśnięcia roszczeń, dla zapewnienia rozliczalności.

Dane służące do logowania przechowywane są przez czas udziału w programie TerraKarta, oraz przez okres wygaśnięcia roszczeń z tytułu udziału w Programie.

W poszanowaniu Państwa praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniamy prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, żądania przenoszenia danych (zmiany administratora danych), usunięcia, sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych, uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mogą Państwo złożyć formalną skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

W celu zrealizowania tych praw, prosimy o kontakt na adres mailowy dostępny na stronie: www.terramarke.pl

Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji Państwa żądań lub umowyWszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych prosimy kierować na adres pocztowy lub mailowy dostępny na stronie: www.terramarke.pl